Bersabar Dalam Segala Urusan .

|| Assalamualaikum ||
بسم الله الرحمن الرحيم
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani


   Mengikut ahli sufi , sifat sabar adalah salah satu daripada jalan yang dapat menyelamatkan diri baik di dunia dan juga akhirat . Ini adalah kerana sifat sabar dapat membentuk serta membimbing jiwa agar tidak membuat sesuatu itu tanpa berfikir baik buruknya .

  Dengan itu , maka mudahlah jiwa menghadam pelajaran al-Quran dan sunnah serta taat menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangan-Nya .

   Sifat sabar mencakupi tiga (3) aspek penting dalam usaha mencapai kesempurnaan iman dan ketaqwaan kepada Allah s.w.t. 

 . Bersabar dalam hati .
Membolehkan seseorang itu sentiasa beringat untuk memelihara iman , menjaga kesucian hati , mempertahankan kejujuran dan keikhlasan dalam melaksanakan sesuatu perkara .

 . Bersabar dengan fizikal .
Untuk memperluatkan ketekunan dan ketahanan dalam melakukan riadah , kerja dan perjuangan untuk mencapai keredaan Allah .

 . Bersabar dengan lisan .
Sentiasa menjaga dan memelihara lisan atau perkataan agar berlaku jujur dan ikhlas sesuai dengan yang terlintas di hati .

Wallahu a'alam .


|| Terima kasih , Fi Hifzillah . Ilal LiQa'  ||


Post a Comment

2 Comments